liner

Podstawowe dane o Ministerstwie Informacji

siedziba_miMinisterstwo Informacji jest największą i najsprawniej działającą instytucją państwową w Wielkiej Rzeczypospolitej. Zostało powołane do życia przez Radę Najwyższą w lipcu 2031 roku w celu filtrowania, kontroli oraz nadzoru wszelkich informacji przepływających w sieci, mediach i w każdym innym możliwym źródle. Do jego zadań należy także czuwanie nad efektywną organizacją całego państwa i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom IV Rzeczypospolitej.

Ministerstwo Informacji przeniosło swoją siedzibę w czerwcu 2061 roku do nowopowstałego kompleksu budynków w dzielnicy rządowej. Strefa rządowa którą zajęła główna administracja MI dziś jest dokładnie w centrum stolicy i zajmuje powierzchnię około 40 kilometrów kwadratowych. Nowe wieżowce zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o naturze działania pracowników MI. Jednakże najważniejsze departamenty mieszczą się głęboko pod ziemią, tak aby nikt niepożądany nie miał do nich dostępu.

Ze względu na tajemnice państwową nazwy tylko niektórych departamentów Ministerstwa Informacji mogą zostać ujawnione szerokiej opinii publicznej. Należą do nich m.in.:

 

Siedziba Ministerstwa Informacji w Warszawie
liner

Centralne Archiwum Rządowe

Oddział Ministerstwa Informacji, zajmujący się gromadzeniem informacji wszelkiego typu o wszystkich i wszystkim. Z częścią (jawną) akt Centralnego Archiwum Rządowego zapoznać się można za pośrednictwem serwisu WielkaRzeczpospolita.net. Każdy Obywatel powinien tam zaglądać przynajmniej raz na tydzień celem zaznajomienia się z jak największą ilością wiadomości opublikowanych w serwisie.

liner

Departament Cenzury

Jest to jeden z najważniejszych oddziałów Ministerstwa Informacji. Nazwa departamentu nie jest najodpowiedniejsza, gdyż, zgodnie z zapewnieniem Ministra Informacji cenzury w naszym kraju nie ma i nie będzie. Departament Cenzury dba o poprawność i prawidłowość przekazywanych informacji - porządkuje je i podaje w odpowiedniej formie. Departament Cenzury zajmuje się również redagowaniem podręczników szkolnych. W skład Departamentu Cenzury wchodzą m.in. Wydział Weryfikacji Faktów i Wydział Propagandy.

liner

Departament Kartograficzny

Departament ten zajmuje się nauką o mapach, metodach ich sporządzania i wykorzystania. Regularnie przedstawia najnowsze mapy Polski, a co za tym idzie świata. Dokładność sporządzanych map nie budzi żadnych wątpliwości. Ze względu na "aktywność" V Polskiego Korpusu Inwazyjnego Departament Kartograficzny zawsze jest postawiony w stan gotowości.

liner

Departament Nadzoru Mediów

Departament stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w mediach. Departament określa warunki działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych, (obecnie zakazane jest posiadanie pow. 100 stacji przez jedną osobę), on właśnie rozpatruje wnioski i podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach przyznawania koncesji, a później sprawuje nadzór nad ich działalnością. Nadzór polega między innymi na oglądaniu przez pracowników Departamentu wszystkich kanałów telewizyjnych non-stop i późniejszym reagowaniu, jeżeli granice wolności mediów zostały jednak przekroczone. Do prerogatyw jednostki należy także inicjowanie postępu naukowo - technicznego w dziedzinie mediów. Ważną częścią Departament Nadzoru Mediów jest Wydział Kontroli Przepływu Informacji On-Line, zajmujący się nadzorem nad Polnetem.

liner

Departament Wywiadu

Ujawnione zostaną tylko śladowe ilości danych o tym departamencie jako, że szczegółowe zadania Tego oddziału Ministerstwa Informacji są ściśle tajne. Departament Wywiadu jest służbą specjalną zajmującą się zdobywaniem jawnie i niejawnie, przetwarzaniem i wyciąganiem wniosków z najważniejszych informacji politycznych, wojskowych i gospodarczych. Dzięki nowoczesnym technikom wywiadowczym, takim jak podsłuch satelitarny, czy mikrofony wielkości kilku atomów, działalność wywiadowcza jest niewykrywalna, a przez to niezwykle skuteczna. Personel Departamentu stanowią doskonale wyszkoleni Agenci Wywiadu, którzy potrafią zrobić "odpowiedni" użytek z posiadanych środków. Główne dwie części Departamentu to Wydział Wywiadu Gospodarczego i Wydział Wywiadu Wojskowego.

liner